Privacyverklaring - EasyAccounts Dienstverlening

Laatst bijgewerkt op 14 feb 2021
Ga naar de inhoud

Privacyverklaring
 
Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens, zoals omschreven in deze Privacyverklaring. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Uw privacy rechten binnen EasyAccounts Dienstverlening Vof
 
EasyAccounts Dienstverlening Vof respecteert de privacy van alle websitebezoekers. De gegevens die u op deze website achterlaat worden dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende worden de gegevens door EasyAccounts Dienstverlening Vof niet aan derde verstrekt. Behalve in die gevallen dat EasyAccounts Dienstverlening Vof hiertoe verplicht is op grond van wettelijke bepalingen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het nakomen van overeenkomsten die EasyAccounts Dienstverlening Vof met u of met uw werkgever heeft gesloten of als wij gegevens aan gemeenten, GGD of Belastingdienst moet verstrekken in verband met verplichtingen uit de wet kinderopvang.  
 
Hoe EasyAccounts Dienstverlening Vof omgaat met uw persoonsgegevens is vastgelegd in het document Uw privacy binnen ons bedrijf’.

Uw rechten
Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u het recht daarover geïnformeerd te worden. Daarnaast heeft u recht op inzage, rectificatie en het aantekenen van bezwaar. Meer informatie over uw rechten, leest u in het document ‘Uw privacy binnen ons bedrijf’.

Website en cookies
De website van EasyAccounts Dienstverlening Vof, die u nu bezoekt, is beveiligd. De persoonsgegevens die u via de website of per e-mail aan EasyAccounts Dienstverlening Vof verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel, zoals het reageren op informatievragen. Na afhandeling van uw verzoek worden deze gegevens verwijderd. Daarnaast maakt EasyAccounts Dienstverlening Vof gebruik van cookies. Meer informatie over cookies leest u in het document ‘Cookiestatement’.

Contact
Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor EasyAccounts Dienstverlening Vof en de met haar verbonden handelsnamen, de verantwoordelijke is.
 
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot uw privacy dan kunt u contact opnemen met EasyAccounts Dienstverlening Vof
e-mail: privacy@easyaccounts.nl
 
 
 

Terug naar de inhoud